Printpolicy


Många företag har en IT-policy men saknar helt en policy för hur man hanterar skrivare, kopiatorer och multifunktionella produkter.

Ovanstående produkter är idag IT relaterade och bör behandlas på samma sätt som vilket annan IT produkt som helst på nätverket.

Behövs en printpolicy?
Att skapa en IT-säkerhetspolicy och säkerhetsföreskrifter för verksamheten har lika stor eller kanske rent av större betydelse än att lägga ner stora belopp på avancerad teknik.

Många gånger glöms policys, rutiner och övriga IT-säkerhetsrelaterade dokument bort på grund av att vi så totalt förlitar oss på tekniska lösningar.

En skrivarpolicy kan vara en enskild policy likväl som den kan ingå i den övergripande IT-policyn.

I de flesta fall är det företagsledningen tillsammans med IT avdelningen som ansvarar för vilken nivå IT-säkerheten skall ligga på inom företaget. Det är deras uppgift att arbeta fram regelverk för ökad IT-säkerhet inom företaget. Det är också ledningen som måste se till att dessa regler och system efterlevs.

Dokumentpartner Luleå AB hjälper Er gärna att upprätta en skrivarpolicy som innefattar både yttre, inre hot och som förutom säkerhetsaspekten även tydliggör rutiner och ett tydligt regelverk för Era användare.