Finansiering


Dokumentpartner Luleå AB erbjuder kundanpassade och skräddarsydda finansieringslösningar för just Ert behov. Vi finansierar allt från kopiatorer, skrivare, programvaror, kontorsutrustningar till IT-produkter.

Leasing eller hyra?

De flesta av våra kunder, idag drygt 90 %, väljer att finanisera sina kontorsmaskiner genom något av våra hyresalternativ. Bland våra kunder som valt våra finansieringslösningar finns både mindre företag till större koncerner som finansierat hundratals utrustningar.

De främsta argumenten som gör att våra kunder väljer en hyra framför köp är:

  • Ett avtal som täcker kapital, service, försäkring, leverans, installation mm.
  • Administrativa fördelar – en kontaktperson, en faktura
  • Den tekniska utvecklingen – varför binda sig vid långa avskrivningar?
  • Flexibilitet – större möjlighet att uppgradera / byta utrustning under avtalstiden
  • Låg kapitalbindning – bibehållen likviditet, soliditet.
  • Skattefördelar – hyran är avdragsgill.
  • Påverkar inte företagets checkkredit, banklån.