Digital pärm


how-it-worksDokument är kritiska i många affärsprocesser och ingår som en viktig del i tex fakturering, avtalsskrivning och kundkommunikation. Alla på ett företag skapar, använder och hanterar dokument varje dag. I många fall är dokumenten oumbärliga och det är därför viktigt att se till att de lagras på ett strukturerat sätt så att de finns tillgängliga vid behov.

Har ni kontroll?

Sparar ni t ex e-mail på ett strukturerat sätt? Använder anställda sin inbox med e-post som ”dokumentarkiv”? Har ni en genomtänkt ”trädstruktur” för arkiv med gemensamma dokument? Har ni kontroll på hur anställda lagrar dokument i det fall att de slutar med kort varsel? Har Ni säkerställt att ni arbetar i den senaste versionen? Om ni inte har kontroll på dessa saker är ni långt ifrån ensamma.

Kontakta oss så berättar vi mer vad vi kan göra för Er!