Elektroniska formulär


Har ni en affärsprocess som kräver att ni fyller i en blankett? Sker detta internt på företaget eller externt på mobila enheter? Skulle ni vara intresserad av att automatisera och genomföra detta via webformulär eller via mobil enhet?

Elektroniskt formulär kan skräddarsys efter ert behov och dessutom fyllas i lokalt på ert nätverk eller från mobila enheter då ni jobbar externt.

Kontakta oss så berättar vi mer!