Backup online


Har ert företag säkrat upp kritisk data? Vad händer vid inbrott, brand eller annan katastrof?

Backup online erbjuder säker lagring av data i en säkerhetsklassad anläggning. Företagets backup krypteras och lagras säkert på ett sätt som de flesta små och medelstora företag inte har möjlighet till med egna resurser. Att köpa Backup online är enkelt, säkert och kostnadseffektivt.

Kontakta oss för att veta mer!