E-faktura


Tjänsten e-faktura är till för er som antingen vill generera en elektronisk faktura eller skriva ut en faktura inklusive kuvertering och distribution utan att behöva investera i system eller utföra jobbet själv.

Tjänsten klassas som en outsourcing och baserat på de volymer ni har tecknar vi ett avtal till en fast kostnad. Det är möjligt att baserat på regler bifoga bilaga eller designa layout för ett personifierat utskick till kund.

Kontakta oss så berättar vi mer!