Tolkning – OCR


Har ni verksamhetsdokument som ni vill göra sökbara eller vill ni tolka leverantörsfakturor?

Oavsett vilket typ av dokument ni vill tolka och göra sökbart eller om ni vill koppla och återanvända data från en faktura eller blankett för ändamål som avtalsskanning, leverantörsfakturaskanning eller någon annan typ av skanning kan vi automatisera denna process för att spara er tid och ta bort monotona och tråkiga arbetsmoment.

Har ni en verksamhetsprocess som är statisk och sker ofta kan vi automatisera denna och därigenom förenkla ert arbetssätt, spara en massa tid där ni då kan ägna mer tid åt er kärnverksamhet och i slutändan öka er effektivitet och lönsamhet!