Servicerutiner


Vet dina anställda exakt vad som ska utföras på varje ställe? Kan en instruerande checklista både förklara vad som ska göras och underlätta rapporteringen till både dig och din kund?

Här använder vi instruerande checklistor, dvs en uppgift som skall utföras enligt vissa steg samt rapporteras att den är klar. Till exempel servar kunden kaffemaskiner ute hos sina kunder. Varje maskin förses med en unik QR-kod som i sin tur innehåller den unika instruktionen för den maskinen. Det gör att personalen får rätt instruktion på rätt plats och att rapporteringen av t ex vecko- eller månadsservice underlättas.

  • Unika checklistor
  • Enkel rapportering i realtid
  • Premium quality service
  • Tydlig dokumentation