Pitney Bowes


dm500_header2Dokumentpartner är certifierad Pitney Bowes Partner.

Pitney Bowes är marknadens ledande tillverkare och leverantör av frankeringslösningar, posthantering, kuverteringsutrustning, fals och klammer utrustningar, skär- perförenings- och bigmaskiner samt övrig grafisk efterbearbetningsutrustning. Vi kombinerar en produkt från Pitney Bowes tillsammans med tjänst som förstudie för att kunna optimera lösningen för bästa effektiviteten och ekonomin. Då vi driftsatt lösningen övergår leveransen i en driftfas där underhållsavtalet säkerställer en klanderfri drift.

En lösning från Pitney Bowes kan exempelvis kombineras med funktioner som: JDF-koppling till arbetsflöde, streck och barkodsläsning, finansiering och funktionsavtal.